Jan Nilsson: Drickbart vaccin kan komma att rädda många liv

Ett vaccin på marknaden skulle kunna förebygga hjärtinfarkter och bespara mycket mänskligt lidande. Nu närmar vi oss ett genombrott.

Forskningen om hjärt- och kärlsjukdomar går hela tiden framåt. Den som drabbas av hjärtsjukdom i dag lever i genomsnitt tolv år längre än för bara 30 år sedan, och dödligheten i akut hjärtinfarkt har mer än halverats i Sverige under det senaste decenniet. Främst beror den positiva utvecklingen på livsstilsförbättringar och nya forskningsframsteg – bland annat har ballongvidgning av kranskärlen och möjligheten att upptäcka fler små hjärtinfarkter räddat många liv.

Men som forskare är jag är långt ifrån nöjd. I dag kommer nämligen 21 människor att dö av hjärtinfarkt. För att de som drabbas ska få fler friska år måste vi fortsätta att forska fram nya behandlingar.

Vår forskning behandlar orsaken till hjärtinfarkt

En hjärtinfarkt har oftast sitt ursprung i åderförfettning. Åderförfettning börjar med att det onda LDL-kolesterolet fastnar i väggen i ett blodkärl. Där härsknar det och orsakar inflammation och så småningom utvecklas plack. Till slut kan placket spricka, vilket leder till att blodet koagulerar och bildar en blodpropp. Blodproppen hindrar blodet från att transportera syret till hjärtat och hjärtinfarkten är ett faktum.

Sedan 90-talet har jag tillsammans med professor Göran K Hansson och våra forskargrupper arbetat med att komma åt själva orsaken till hjärtinfarkter. Vårt vaccin stimulerar immunförsvaret till att producera antikroppar som tar hand om det LDL-kolesterol som fastnat i kärlen, innan det har utvecklats till plack. Genom att komma åt den stora orsaken till hjärtinfarkter kan vi förebygga att personer i riskzonen drabbas. De tester vi har gjort indikerar att vaccinet kan reducera plack i kärlen med upp till 70 procent.

Nära genombrott med drickbart vaccin

Just nu arbetar vi med att ta fram ett drickbart vaccin som ska ge ett ännu mer specifikt immunsvar jämfört med ett injicerbart.

Fördelen med ett drickbart vaccin är superintressant. Immunförsvaret har nämligen lärt sig att inte angripa det vi stoppar i munnen. Annars skulle vi inte kunna äta. Dricker vi vaccinet blir det alltså enklare för kroppen att acceptera, vilket skulle öka vaccinets påverkan på LDL-kolesterolet i blodkärlen.  

Ett vaccin på marknaden skulle innebära räddade liv – därför kan inte forskningen stanna av. Mitt stora mål här i livet är att förändra livsvillkoren för dem som befinner sig i riskzonen för en hjärtinfarkt. Tack vare ditt stöd hoppas jag att vi ska kunna få ut vårt vaccin redan inom en så kort tid som tio år. Det kommer ge fler människor mer tid att leva. 

Jan Nilsson är professor, ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd och arbetar på Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Skånes Universitetssjukhus Malmö