Fokus på förbättring inom hjärtkirurgin

Hjärtkirurgins historia är kantad av betydelsefulla milstolpar. Dagens forskning är inriktad på ännu bättre metoder och proteser.

Hjärt-lungmaskinen är en förutsättning för majoriteten av öppna hjärtoperationer, exempelvis klaffoperationer och bypasskirurgi.

– Bypasskirurgi är förstahandsmetod för patienter med förträngningar i hjärtats alla tre kranskärl och vid huvudstamstenos. Effektiviteten har bekräftats i stora studier och kommer troligen fortsättningsvis vara en viktig metod för utvalda patienter, säger professor Anders Jeppsson vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Maskinen har även möjliggjort byte av hjärtklaffar, en framgång i synnerhet för patienter med täta förträngningar i aortaklaffen eller vid läckage i mitralklaffen. I dag opereras patienter med goda resultat långt upp i åldrarna.

Snabb utveckling inom thoraxkirurgin

Dagens forskning inom thoraxkirurgin handlar mycket om att minska vanliga komplikationer som blödning och hjärtsvikt, att förbättra klaffproteser och utveckla implanterbara, mekaniska pumpar som stöttar hjärtat. 

– Här ser vi en snabb utveckling. Pumparna blir allt mindre och överlevnaden för patienterna förbättras stadigt. Vi måste dock hitta lösningar som minskar risken för blodproppsbildning, blödningar och infektioner för att resultatet ska bli riktigt bra.

Den öppna hjärtkirurgin kompletteras allt mer med olika kateterburna tekniker där man inte behöver öppna bröstkorgen. För patientens del innebär tekniken ett mindre ingrepp och snabbare återhämtning. För forskarnas del gäller det nu att identifiera vilken metod som är bäst för enskilda patienter. 

Kateterburen teknik blir allt vanligare

– Kateterburna tekniker kommer på bred front både för sjukdomar i klaffar och kranskärl. Öppen kirurgi kommer att finnas kvar för vissa utvalda patientgrupper, men framöver tror jag att vi kommer använda och utveckla fler kateterburna tekniker både för sjukdomar i klaffar och kranskärl, säger Anders Jeppsson.

Studier visar att kateterburna tekni­ker för behandling av förträngda aortaklaffar är lyckad för patienter med mycket hög risk för komplikationer vid öppen kirurgi, men det innebär inte automatiskt att metoden är bra för patienter med låg eller medelhög operativ risk.

Framöver kan även Hjärt-Lungfondens studie SCAPIS vara intressant.

– I det långa perspektivet kan studien komma till nytta för patienter som behöver hjärtopereras. Vi kan vinna kunskap om vem som gynnas mest av kirurgi, säger Anders Jeppsson.