Fler hjärtinfarkter i juletid

En ny studie visar att det sker fler hjärtinfarkter under julhelgen och på måndagar än under lugnare perioder. Forskarna anser att stress kan vara en förklaring.

Registerbaserade studier från Uppsala universitet och Umeå universitet visar att hjärtinfarkter är vanligare under perioder som många upplever som särskilt stressande.

Hjärtinfarkterna är till exempel fler på måndagar och under julhelgerna. Under lugnare perioder som veckohelger och under juli månad sker det i stället relativt sett färre hjärtinfarkter.

Det är känt att psykologisk stress kan trigga en akut hjärthändelse, till exempel en akut hjärtinfarkt. Den aktuella studien är den första som tittar på frekvensen av hjärtinfarkter under tidsperioder kopplade till exempelvis storhelger och semestrar med data av hög kvalitet.

Studien utgick från en tydlig stresshypotes och undersökte både tidpunkt för symtomstart och tidpunkt för sjukhusinläggning. Tidigare studier har ofta saknat uppgift om symtomstart och kommit fram till att variationen i antalet infarkter per dag troligen beror på felregistrering eller att den drabbade dröjer med att åka in till sjukhuset.

 Forskarna betonar att studien är en observationsstudie, vilket gör att man måste vara försiktig med slutsatser om orsak och verkan, men anser ändå att stress kan förklara en betydande del av varför antalet hjärtinfarkter skiljer sig åt mellan olika veckodagar och perioder.