Andra hjärtinfarkten kommer tidigare hos kvinnor

Kvinnor som får en andra hjärtinfarkt får den betydligt tätare inpå den första än vad män får. Det visar forskning från Luleå tekniska universitet.

Stöd forskningen - bli månadsgivare nu

Minst två hjärtinfarkter

Ulrica Strömbäck, intensivsjuksköterska och doktorand i omvårdnad, har studerat drygt tusen patienter som under åren 1990–2009 haft minst två hjärtinfarkter. Resultatet visar att skillnaderna mellan könen är stora, 50 procent av alla män som drabbats av en andra hjärtinfarkt fick den inom 33 månader efter den första medan 50 procent av alla kvinnor fick en andra hjärtinfarkt inom 16 månader.

Kvinnor har fler riskfaktorer

Studien visar också att 89 procent av kvinnorna har minst en av de tre riskfaktorerna – diabetes, högt blodtryck och rökning – jämfört med 72 procent av männen. Skillnaden kvarstår även när de drabbas av en andra hjärtinfarkt.

– Kvinnor får i mindre utsträckning än män behandling med ballongsprängning. De får heller inte i lika hög grad de läkemedel som rekommenderas efter en hjärtinfarkt, säger Ulrica Strömbäck i ett pressmeddelande från Luleå tekniska universitet.