Forskare vill förhindra njursvikt

Akut njursvikt är en vanlig komplikation efter hjärtkirurgi. Därför är forskare vid Göteborgs universitet i färd med att utvärdera olika metoder för att förebygga och behandla akut njursvikt vid hjärtoperation eller hjärttransplantation.

Akut njursvikt förlänger i dag vårdtiden och ökar risken för att patienten ska behöva gå igenom dialys. Även risken för att utveckla kronisk njursvikt ökar. Akut njursvikt beror på nedsatt blodflöde till njurarna före, under och efter operationen. Hjärtats pumpförmåga är svag samtidigt som njurarnas kärl drar ihop sig och blodet späds ut, speciellt när patienten kopplas till hjärt-lungmaskinen.

I studien ska man bland annat undersöka om ett ökat blodflöde under tiden som patienten är uppkopplad till hjärt-lungmaskinen kan förbättra syresättningen av njuren och njurfunktionen.

Forskarna studerar även om det går att förebygga njursvikt genom behandling med vissa substanser som vidgar kärlen.