Tarmhormon kan förklara fetma

Varför blir en del tjocka medan andra förblir smala, trots att de äter samma typ av kost? Svaret kan vara ett tarmhormon som kallas neurotensin visar forskning som har stöd av Hjärt-Lungfonden.

Neurotensin är ett hormon som frigörs när vi äter, speciellt vid intag av fett, och underlättar tarmens upptag av fettsyror. Forskarna har i sina studier sett tydliga samband mellan höga neurotensinnivåer och utveckling av fetma. De som hade de allra högsta nivåerna av neurotensin hade mer än dubbelt så hög risk att bli feta jämfört med dem med de lägsta nivåerna.

Ökad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdom

− De som har genetiskt höga neurotensinnivåer har förmåga att öka kroppens upptag av fett och att lagra in det i buken och andra delar av kroppen. Det var en överlevnadsfördel på stenåldern när mat inte fanns tillgängligt hela tiden, men i dag leder samma sak till fetma och relaterade sjukdomar, säger Olle Melander, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Fett som lagras i buken och i exempelvis levern ökar risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Cirka en fjärdedel av befolkningen har höga neurotensinnivåer och om forskarna lyckas blockera hormonets effekt skulle de kunna förebygga fetma och därmed fetmans följdsjukdomar.

Logiskt att dra ner på fettet

Även individuellt anpassade kostråd till personer med höga neurotensinnivåer skulle kunna förebygga fetma.

− Det pågår en intensiv debatt kring kost och livsstil i samhället. Både låg- och högfettdieter har sina för- respektive nackdelar, men har man höga nivåer av neurotensin visar de forskningsresultat som finns hittills att det är logiskt att dra ner på fettet, säger Olle Melander.