Mamma spelar stor roll vid typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes ärvs i större utsträckning från mamman än från pappan och tack vare forskning ledd från Lund vet man nu varför.

Det har visat sig att arvsanlag i två tidigare kända riskgener är dominanta om de kommit från mamman, medan de har liten eller ingen påverkan alls på barnets sjukdomsrisk om de kommer från pappan.

Arv och miljö bakom typ 2-diabetes

Med typ 2-diabetes i familjen har man tre gånger så hög risk att själv utveckla sjukdomen. Orsaken till typ 2-diabetes är en blandning av arv och miljö, men forskarna har haft svårt att hitta mekanismerna bakom ärftligheten. 2012 presenterades en stor genkartläggning då man fann ett stort antal riskgener för typ 2-diabetes.

Den nya studien kombinerar kunskap från den kartläggningen med nya genanalyser av familjer där den ena föräldern och ett barn insjuknat i typ 2-diabetes.

Variationer i två riskgener

Sammanlagt har cirka 4 000 familjer ingått i studien. Resultaten visar att det är variationer i två riskgener för typ 2-diabetes som ger en ökad risk för barnet att få sjukdomen om de ärvs av mamman. Eftersom fostret både i livmodern och under amningen utsätts för påverkan från modern är det troligen det som gör att hennes livsstil och sjukdom i sin tur påverkar barnets framtida risk för sjukdomar.