Diabetessjuka har nytta av PCI och bypass

Personer med typ 2-diabetes som genomgått ett kranskärlsingrepp har mindre risk att dö i hjärtsvikt än diabetessjuka som inte genomgått något sådant ingrepp innan de utvecklade svikt. Det visar en stor registerstudie vid Karolinska institutet som har stöd av Hjärt-Lungfonden.

Vanligt med hjärtsvikt vid typ 2-diabetes
För personer med typ 2-diabetes är hjärtsvikt vanligt och mer allvarligt än för hjärtsviktspatienter utan diabetes. Av de 35 000 personer med hjärtsvikt som forskarna vid Karolinska institutet studerat hade en fjärdedel typ 2-diabetes. Dessa löpte betydligt högre risk att avlida inom åtta år efter insjuknandet i hjärtsvikt och sämst prognos hade de diabetespatienter som också led av kranskärlssjukdom, det vill säga kärlkramp eller hjärtinfarkt.

Hälften med typ 2-diabetes och kranskärlsjukdom har genomgått ingrepp
Enligt studien har ungefär hälften av de som lider av typ 2-diabetes och samtidig kranskärlssjukdom genomgått kranskärlsingrepp i form av antingen bypassoperation eller ballongvidgning, PCI, innan de utvecklade hjärtsvikt. För dem var prognosen för långtidsöverlevnad klart bättre än för dem som inte genomgått ett sådant ingrepp. Resultatet kvarstod även efter justering för faktorer som hög ålder eller andra sjukdomar.

Kranskärlsingrepp kan vara bra för att förbättra prognosen
Studien tyder därför på att ett kranskärlsingrepp kan vara av vikt för att förbättra prognosen hos patienter med kombinationen typ 2-diabetes och kranskärlssjukdom. Studien visar också att över 90 procent av patienterna med typ 2-diabetes har en eller flera andra sjukdomar som kan leda till hjärtsvikt, till exempel högt blodtryck, KOL eller förmaksflimmer.

Johansson et al: Prognostic Impications of Typ 2 Diabetes Mellitus in Ischemic and Nonischemic Heart Failure.