Världsunik teknik för barnhjärtan

Sedan i somras är 34 barnsjukhus runt om i Sverige anslutna till det världsunika hjärtnätverket Gertrud. Att sjukhusen kan dela erfarenheter och kompetens är ett stort steg mot en mer jämlik vård för barn med hjärtfel. Något som var livsavgörande för hjärtsjuke Fabian Rost.

Ett av hjärt-Lungfondens mål för 2010 och 2011 var att samla in medel för inköp av den teknik som behövdes för att förverkliga hjärtnätverket Gertrud på minst 20 barnsjukhus runt om i Sverige. Målet överträffades med råge. I dag finns Gertrud på 34 barnsjukhus i landet.

Kalmar fick användning av Gertrud direkt

I Sverige finns experterna på barnkardiologi i första hand på universitetssjukhusen. Innan Gertrud fanns tvingades därför hjärtsjuka barn och deras familjer att resa till det sjukhus där experterna finns – resor som i efterhand ibland visade sig onödiga.

Fabian Rost är ett levande bevis på vilken betydelse Gertrud har. När Fabians familj sökte vård i Kalmar mötte de barnläkare Thomas Hellberg som arbetar med barnkardiologi.

– Fabian blev mycket sämre under den korta tid han var på sjukhuset. Som landsortsdoktor utan specialistkompetens var det ett stort stöd att vi i detta akuta läge kunde koppla upp oss till specialisterna i Göteborg, säger Thomas Hellberg.

En av de barnkardiologer som fanns på plats i Göteborg var Eva Strömvall-Larsson.

– På de första bilderna kunde vi bara se att hjärtats vänstra kammare var förstorad och hade väldigt dålig funktion. Men i och med att Fabian fanns på plats kunde läkarna i Kalmar under vår vägledning göra en kompletterande undersökning och då såg vi att det var en förträngning i aortabågen, berättar Eva Strömvall-Larsson.

Det var förträngningen på kroppspulsådern som fick Fabians hjärta att arbeta allt hårdare och gjorde honom sämre och sämre. Videoöverföringen av ultraljudet gjorde att det omedelbart gick att ställa rätt diagnos och börja planera för akut operation i Göteborg.

– Dessutom var det bra att föräldrarna i det här fallet kunde vara med så vi kunde fatta snabba beslut, säger Thomas Hellberg.

Barnhjärtnätet används flitigt

Detta var första gången Gertrud användes i Kalmar. Den tekniska utrustningen levererades
till barnkliniken bara ett par veckor tidigare.

– Det gjorde att vi inte hunnit komma igång ordentligt, men vi fick en fantastisk start. Vi fick se att Gertrud spelar roll. Det blev en underbar solskenshistoria, säger barnläkaren Carl Johan Rosenkvist som själv hade semester den dramatiska augustidagen när en månad gamla Fabian fördes med ambulansflyg till Göteborg för operation.

Sedan dess har Gertrud använts många gånger, framför allt för att diskutera och konsultera specialisterna i Lund, Göteborg eller Stockholm i fall som inte varit lika akuta.

Gertrud underlättar för mindre kliniker

– Gertrud handlar inte bara om att överföra bilder. Minst lika viktigt är det att vi kan samtala och resonera kring vad vi ser. Gertrud kommer att underlätta för alla oss mindre kliniker med barnkardiologisk inriktning, säger Carl Johan Rosenkvist.

Gertrud har också använts för att föräldrar och specialister ska kunna mötas och samtala.

– Vi hade nyligen en gravid kvinna vars barn hade hjärtrytmrubbning och behövde behandling. Med videkonferens i Gertrud kunde vi få behandlingsråd från Stockholm och specialister och föräldrarna få den information som behövdes för att fatta beslut, säger Carl Johan Rosenkvist.

Han hoppas få till stånd regelbundna möten då Gertrud kan användas för kunskapsutbyte, diskussioner och undervisning.

– Även om varje konsultation ger oss ny kunskap, skulle Gertrud kunna utnyttjas för kunskapsöverföring betydligt mer i framtiden. Gertrud kan säkert användas av fler specialiteter inom barnmedicin för diskussion kring och med patienter, säger Carl Johan Rosenkvist.