Mer kunskap om barns hjärtfel behövs

Varje dag föds i snitt tre barn med hjärtfel i Sverige. Varje månad lämnar barn BB utan att felet upptäckts. Med bättre verktyg och ökad kunskap skulle fler barn få hjälp tidigare, anser Per Larsson, ordförande i Svensk barnkardiologisk förening. Att undersöka nyfödda med POX-mätning är ett sätt att upptäcka barn med hjärtfel.

Hjärtbarn föds över hela landet medan specialisterna inom barnkardiologi främst finns på universitetssjukhusen. Barnhjärtnätverket Gertrud kan rätt använt bidra till en mer jämlik vård genom att specialistläkarnas kunskaper når sjukhus i andra delar av landet. Men innan ett hjärtbarn kan få tillgång till den vård som finns att tillgå måste någon upptäcka att hjärtat inte beter sig som det borde.

– Problemet är att hjärtfel på små barn kan vara svåra att upptäcka vid en vanlig klinisk undersökning, därför händer det att barn kommer hem från BB utan att ett hjärtfel upptäckts, säger Per Larsson, ordförande i Svensk barnkardiologisk förening.

Viktigt fånga upp hjärtfel tidigt

Han tror att med ökad kunskap om hjärtfel bland både barnmorskor och barnläkare skulle fler hjärtbarn upptäckas tidigare, även så tidigt som under graviditeten.

– Redan efter graviditetens åttonde vecka är barnets hjärta färdigutvecklat. Med tillräcklig kunskap hos barnmorskan kan vissa hjärtfel upptäckas redan vid första ultraljudet. Alltså måste vi sprida den kunskap som kan fånga upp hjärtbarnen så tidigt som möjligt, både före förlossningen och vid en vanlig läkarundersökning efteråt, så att barnet kan få tillgång till avancerad hjälp, säger han.

Undersöka nyfödda med POX-mätning

För att öka möjligheten att hitta barn med allvarliga hjärtfel har flera landsting idag som rutin att undersöka alla nyfödda med POX (pulsoximetri). POX-mätningen är enkel och helt smärtfri för barnet. Genom att mäta blodets syresättning i barnets hand och fot kan syremättnaden fastställas. Dåliga värden vid POX-mätning kan tyda på problem med hjärta eller lungor och barnet undersöks då med bland annat hjärtultraljud för att se vad som kan vara orsaken.

– Men det finns en grupp hjärtfel som inte syns med den här metoden. Alltså behöver vi fler metoder än POX som fångar upp hjärtbarnen. Det har gjorts försök med andra typer av mätningar men inga har visat sig ge så säkra utslag att man kan använda dem i klinisk vardag ännu, säger Per Larsson.

Snart går en äldre generation barnkardiologer i pension och med dem försvinner mångårig kompetens och kunskap som nästa generation ännu inte hunnit skaffa sig.

– Det kommer att uppstå en relativ brist på kompetenta och erfarna barnkardiologer och det kommer ta tid att fylla på underifrån, konstaterar Per Larsson.