Hjärt- och kärlforskning

Läs om aktuell forskning kring bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt, diabetes och stroke.

Många 65-åringar som 1980 skulle ha avlidit i hjärtinfarkt överlever i dag tack vare framsteg inom den medicinska forskningen. Här nedan kan du läsa mer om forskningens framsteg inom alla de sjukdomsområden som Hjärt-Lungfonden stödjer.

Varje år kan vi löpande ge stöd åt över 250 forskningsprojekt tack vare alla de generösa gåvor vi tar emot.