Fetma stor riskfaktor för gåtfull hjärtsjukdom

Varje år avlider långt över 300 svenskar i hjärtsjukdomen kardiomyopati. Varför man drabbas har till stor del varit okänt. En ny svensk studie med stöd av Hjärt-Lungfonden visar en stark koppling mellan fetma och kardiomyopati, där ungdomar med ett BMI över 35 löper hela åtta gånger större risk att drabbas.

– Det har tidigare varit okänt varför man drabbas av kardiomyopati, men vår studie visar att fetma är en tydlig riskfaktor. Eftersom kraftig övervikt ökar bland unga människor i Sverige talar mycket för en ökning av antalet patienter med kardiomyopati i framtiden, vilket kommer att få konsekvenser för vården, säger Annika Rosengren, professor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Kardiomyopati, även känt som hjärtmuskelsjukdom, försvagar hjärtats pumpfunktion och kan i värsta fall leda till döden. Varje år avlider över 300 svenskar av kardiomyopati, vilket gör det till en vanligare dödsorsak än trafikolyckor. Även om man sett kopplingar till såväl genetik som missbruk så har mekanismerna bakom sjukdomen till stor del varit okända. 

En ny studie, med stöd av Hjärt-Lungfonden, visar nu en tydlig koppling mellan fetma i ung ålder och en ökad risk för kardiomyopati. Studien utgår från hälsouppgifter i Värnpliktsregistret om totalt 1,7 miljoner 18-åriga män, som sedan följts upp i patient- och dödsorsaksregistren under en 25-årsperiod. Resultatet visar att ett BMI över 25 fördubblar risken att drabbas jämfört med normalviktiga personer, och ett BMI över 35 innebär en nästan åttafaldig risk. Samtidigt har andelen svenskar med fetma ökat från 12 till 15 procent under en tioårsperiod.

– Tack vare forskningen minskar dödligheten i hjärt-kärlsjukdom kraftigt, men våra livsstilsvanor riskerar att bryta den positiva trenden. På ett decennium har till exempel andelen unga män med fetma fördubblats, från 5 till 10 procent. Nu är det viktigt att forskningsbaserade livsstilsråd om kost och motion når alla svenskar redan i tidig ålder, genom en nationell handlingsplan, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.