Livsstilsforskning

Idag vet vi att det finns en koppling mellan en rad riskfaktorer och hjärt- och lungsjukdom.

Här kan du läsa om var forskningen står idag och vilka gåtor som forskarna försöker lösa. Risken att drabbas av sjukdom i hjärta eller lunga ökar hos dig som använder tobak, stressar mycket, har högt blodtryck och högt kolesterol.