Boka föreläsning för pensionärsföreningar

Vi vill ge fler människor chansen till mer kunskap och ett friskare liv, därför erbjuder vi kostnadsfria föreläsningar med forskare.

Under 2018 gör vi ett uppehåll i vår föreläsningsverksamhet för att utveckla vårt erbjudande. Det går alltså inte att boka några nya föreläsningar för närvarande. 

Hjärt-Lungfondens mål är att besegra hjärtsjukdom – vår tids stora folksjukdom. Vi vill även ge fler människor chansen till mer kunskap och ett friskare liv, därför erbjuder vi kostnadsfria föreläsningar för pensionärsföreningar. Boka in en intressant och lärorik föreläsning med någon av våra forskare redan idag.

Välj bland nedanståden teman:

 • Diabetes 
  En föreläsning om kopplingen till hjärt- kärlsjukdom och om livsviktig forskning 
 • Hjärtinfarkt
  En föreläsning om hur en hjärtinfarkt uppstår och om forskning som räddar liv
 • Hjärtrytmrubbningar/hjärtflimmer
  En föreläsning om rubbningar i hjärtats rytm och om forskningens framsteg
 • Hjärtsvikt – försämrad pumpfunktion
  En föreläsning om kopplingen till hjärtinfarkt och hur forskningen hjälper de drabbade
 • KOL/Astma 
  En föreläsning om KOL/Astma och hur forskningen leder till ny individanpassad behandling
 • Kärlkramp
  En föreläsning om kranskärlssjukdom och den forskning som pågår
 • Plötsligt hjärtstopp
  En föreläsning om vad som händer när hjärtat stannar och om forskning som får fler hjärtan att slå
 • Pulsåderbråck (aortaaneurysm) 
  En föreläsning om bråckbildning på stora kroppspulsådern och om livsviktig forskning
 • Stroke – en kärlsjukdom
  En föreläsning om stroke och om forskning som ska rädda liv
 • Sömnapné – Andningsuppehåll under sömnen
  En föreläsning om hur forskningen kan utveckla bättre behandlingsmetoder och förhindra hjärt-kärlsjukdom

Vi finansierar idag huvuddelen av den oberoende forskningen inom hjärt-, kärl- och lungmedicin. 2014 delade vi ut hela 225 miljoner kronor till forskare i Sverige. Våra forskare vill gärna berätta om sina forskningsframsteg för er.

Citat från tidigare föreläsningar

"Min bedömning kan inte bli annan än mycket bra: föreläsaren, superb och servicen från Hjärt-Lungfonden bästa tänkbara. Vi vill gärna återkomma vid tillfälle."

"Forskaren framförde sin föreläsning mycket vardagligt, enkelt och på ett föredömligt pedagogiskt sätt. Det var bra att det fanns tid för frågor."

Mer information och bokning
Kontaktperson: Karin Ekelin
E-post: forelasning@hjart-lungfonden.se
Telefon 08-586 20 260