Lowes anhöriga startade insamling

Lowe Klang avled mycket plötsligt av akut hjärtmuskelinflammation bara 24 år gammal en dag i maj 2010. Kort därefter startade hans anhöriga en insamling och satte upp ett mål att samla in 50 000 kronor. Nu har de fått höja målet flera gånger.

En solig majdag tog Lowe Klang en tur med sin motorcykel tillsammans med sina vänner. I nästa stund slutade hans hjärta att slå. Lowe som i övrigt var fullt frisk hade drabbats av en akut hjärtmuskelinflammation och förloppet var så snabbt att ingen riktigt hann förstå vad som hände.

Minnesinsamling för forskningen

För att bevara Lowes minne och bidra till forskningen om akut hjärtmuskelinflammation startade hans anhöriga en insamling. Man satte upp ett mål på 50 000 insamlade kronor till forskningen. Redan i augusti 2010 uppnåddes det målet och då sattes ett nytt mål på 80 000 kronor. Nu har de samlat in 90 000 kronor och målet har fått höjas igen. 

Insamlingen viktig för familjen

Lowes minnesinsamling är mycket viktig för både familjen, släkten och alla Lowes vänner.

-Genom insamlingen håller vi minnet av Lowe vid liv. Vi skriver om och till honom, sätter in en slant när det är högtidsdagar eller då vi på olika sätt vill hylla och hedra honom. Den tjänar många syften, det är en heder till Lowe varje gång det sätts in en slant eller skrivs en hälsning, berättar Lowes mamma Lisbeth.

Det underlättar också att ha insamlingen att hänvisa till om det kommer frågor om vad som hände Lowe berättar Lisbeth.

- Ibland får vi frågor från omgivningen om vad som hände den dagen i maj 2010. Det är frågor som vi inte alltid orkar svara på och då känns det fint att vi har insamlingen att visa.Vi önskar att fler insåg värdet av att starta en minnesinsamling. För oss har den gjort sorgen mindre tung och saknaden lättare att bära. Dessutom bidrar den till en god sak – forskning. Varje aktiv handling ger oss mer styrka och kraft att gå vidare i livet då vi känner att vi har Lowe med oss, säger Lisbeth Klang.

 

Så startar du en egen insamling.