Lowes anhöriga startade insamling

Bara 24 år gammal avled Lowe Klang plötsligt av en akut hjärtmuskelinflammation. För att hitta ett sätt att hantera sorgen startade Lowes anhöriga en insamling till hans minne. Målet var att samla in 50 000 kronor. Nu sju år senare har insamlingen nått det dubbla.

En solig majdag tog Lowe Klang en tur med sin motorcykel tillsammans med sina vänner. I nästa stund slutade hans hjärta att slå. Lowe som i övrigt var fullt frisk hade drabbats av en akut hjärtmuskelinflammation och förloppet var så snabbt att ingen riktigt hann förstå vad som hände.

Minnesinsamling för forskningen

För att bevara Lowes minne och bidra till forskningen om akut hjärtmuskelinflammation startade hans anhöriga en insamling. Man satte upp ett mål på 50 000 insamlade kronor till forskningen. Redan i augusti samma år uppnåddes det målet och fram till idag har de tillsammans samlat in över 100 000 kronor. 

Insamlingen viktig för familjen

Lowes minnesinsamling är mycket viktig för både familjen, släkten och alla Lowes vänner.

-Genom insamlingen håller vi minnet av Lowe vid liv. Vi skriver om och till honom, sätter in en slant när det är högtidsdagar eller då vi på olika sätt vill hylla och hedra honom. Den tjänar många syften, det är en heder till Lowe varje gång det sätts in en slant eller skrivs en hälsning, berättar Lowes mamma Lisbeth.

Det underlättar också att ha insamlingen att hänvisa till om det kommer frågor om vad som hände med Lowe berättar Lisbeth. 

- Ibland får vi frågor från omgivningen kring Lowe. Han var ju helt frisk, hur kunde det hända? Det är frågor som vi inte alltid orkar svara på och då känns det fint att vi har insamlingen att visa. Vi önskar att fler insåg värdet av att starta en minnesinsamling. För oss har den gjort sorgen mindre tung och saknaden lättare att bära. Dessutom bidrar den till en god sak - forskning. Varje aktiv handling ger oss mer styrka och kraft att gå vidare i livet då vi känner att vi har Lowe med oss, säger Lisbeth.

Så startar du en egen insamling.