Många tror på ökat behov av insamling

Åtta av tio deltagare i givarpanelen tror att behovet av gåvor till ideella organisationer kommer att öka i framtiden. Här kan du läsa om några resultat ut senaste givarpanelen.

Behovet av gåvor till ideella organisationer

Av de som svarat på givarpanelens fråga om behovet till insamling kommer att öka framöver svarar majoriteten att de tror att det kommer finnas ett ökat behov i framtiden.

80 %  tror på ökat behov.
13 % tror att det behovet kommer vara kvar på samma nivå
7 % svarar att det kommer att minska eller att de är osäkra.

Statens stöd till forskning

På frågan om i hur stor utsträckning staten stödjer forskning om sjukdomar svarar drygt åtta av tio att staten finansierar forskning till viss del, men att även andra aktörer är viktiga.

82,4 % svarar att staten finansierar viss forskning.
10,8 % svarar att staten inte finansierar forskning.
6,8 % svarar att staten står för majoriteten av stödet till forskningen.

Attityd till månadsgivande

Av de som svarat i givarpanelen är drygt 65 % positiva till att bli månadsgivare till en ideell organisation.

65,9 % positiva till att ge via autogiro till en organisation.
34,1 % kan inte tänka sig att bli månadsgivare.