Många ger en gåva vid jul

Åtta av tio i givarpanelen har bestämt sig eller funderar på att ge en gåva vid jul.

Kommer du att ge pengar till välgörande ändamål i jul? Den frågan ställde vi till Hjärt-Lungfondens givarpanel. Mer än hälften (55,7 %) svarar att de absolut ska ge en gåva.

En tredjedel (31 %) säger att de kanske kommer ge en gåva och resterande svarar att de inte vet eller att de inte kommer ge en gåva.

Motivet till att ge en gåva

På frågan om vad som är det främsta skälet till att man ger till ideella organisationer svarar flest i givarpanelen (41 %) att de ser det som en investering för framtiden för barn och barnbarn.

22,3 % svarar att de ger för att hjälpa till vid akuta krissituationer.
10,9 % ger för att påverka samhället.
9,5 % för att ge tillbaka till samhället.
7,9 % för att hedra någon annans önskan.
7,5 % ger av annan orsak.