Givarna litar på att pengarna läggs på rätt forskning

Hjärt-Lungfondens givare känner stort förtroende för att gåvorna går till rätt forskning. Statistik från Hjärt-Lungfondens givarpanel visar att 8 av 10 givare litar på att fonden vet var gåvorna gör störst nytta. 20 procent vill öronmärka sin gåva.

Månadsgivaren Karin Andersson vet vilken skillnad forskningen gör.

– Jag har en vuxen son med medfött hjärtfel som opererades vid sex månaders ålder. Hade han fötts lite tidigare hade flera kirurgiska ingrepp krävts och han hade aldrig blivit riktigt frisk. Tack vare forskningens framsteg mår han bra.

För några år sedan opererades hon själv för ett hjärtfel.

– Det var dramatiskt, men nu mår jag bra. Eftersom jag själv har haft så mycket nytta av forskningen känns det självklart att stödja den. Jag litar på att pengarna läggs på den forskning som behövs, säger hon.

Forskningsansökningarna bedöms enligt olika kriterier

De forskningsansökningar som skickas till Hjärt-Lungfonden bedöms av fondens Forskningsråd enligt kriterier såsom trovärdighet, vetenskaplig kvalitet och att forskningen kan omsättas i klinisk verksamhet. Därefter avgör Hjärt-Lungfondens styrelse vilka forskningsprojekt som får finansiering.

Tyck till i vår givarpanel

Hjärt-Lungfonden bjuder in dig till den internetbaserade givarpanelen. Vi vill lära oss mer om vad du som givare tycker. På så vis hjälper du också oss i vårt arbete med att besegra hjärt-lungsjukdomarna.

Givarpanelen har i dag cirka 3 000 medlemmar som svarar på en mejlenkät fyra gånger per år. Frågorna rör givande, forskning och hjärt-lungsjukdom. Deltagandet är frivilligt, kostnadsfritt och du är självklart anonym. Som tack kan du vinna fina priser.

Gör så här: Skicka ett mejl med namn, e-postadress och din adress till givarpanelen@hjart-lungfonden.se