En av tre känner till risken att drabbas av ny hjärtinfarkt

Givarpanelens deltagare fick i den första panelen svara på vad som är den vanligaste följden av en hjärtinfarkt. Se resultaten från den första panelens svar här.

Många vet inte är att den som överlever sin hjärtinfarkt har inflammation kvar i kärlen och fortfarande är hjärtsjuk. Det här är kunskap som är livsviktig att sprida – så att den som får en infarkt kan slippa att drabbas igen.

Hjärt-Lungfondens givare kände till följden av hjärtinfarkt bättre än svenskar i genomsnitt.  31 procent angav att den vanligaste konsekvensen är att man lever vidare utan märkbara men, fast med en högre risk att drabbas igen, 29 procent angav fysiska konsekvenser, tätt följt av 27 procent som angav psykiska konsekvenser. 9 procent av givarpanelen tror att omedelbart dödsfall är den vanligaste konsekvensen

Svar på frågor kring givande

I den första panelen ställdes också frågor om givande. Panelen fick svara på vilken typ av välgörande ändamål man helst skulle vilja stödja och vilka organisationer som man aktivt stöder idag.

Resultatet syns i diagrammen nedan. Drygt 60 % har angett att de i första hand stödjer forskning. Drygt 45 % är aktiva månadsgivare till Hjärt-Lungfonden.