En av tre känner till risken att drabbas av ny hjärtinfarkt

Givarpanelens deltagare fick svara på vad de tror som är den vanligaste följden av en hjärtinfarkt. En tredjedel svarade rätt, vilket var ett bättre resultat än när vi ställde samma fråga till svenska folket.

Många vet inte är att den som överlever sin hjärtinfarkt har inflammation kvar i kärlen och fortfarande är hjärtsjuk. Det här är kunskap som är livsviktig att sprida – så att den som får en infarkt kan slippa att drabbas igen.

Hjärt-Lungfondens givare kände till följden av hjärtinfarkt bättre än svenskar i genomsnitt. 31 procent angav att den vanligaste konsekvensen är att man lever vidare utan märkbara men, fast med en högre risk att drabbas igen, 29 procent angav fysiska konsekvenser, tätt följt av 27 procent som angav psykiska konsekvenser. 9 procent av givarpanelen tror att omedelbart dödsfall är den vanligaste konsekvensen. Bland svenska folket kände en av fyra till det rätta svaret.

Målet med forskningen om hjärtinfarkt

Syftet med undersökningen är att sprida kunskaper om hjärtinfarkt för att öka stödet till forskningen. Med forskningens hjälp kan vi hitta de som riskerar att få en hjärtinfarkt innan sjukdomen slår till. Då kan vi rädda ännu fler liv och förhindra livslång hjärtsjukdom. Hjärt-Lungfondens mål är att med hjälp av forskningen hitta nya behandlingar mot hjärtinfarkt för att halvera antalet drabbade, öka antalet överlevande och ge fler friska år.