Därför startar vi givarpanelen

Tre frågor om givarpanelen till Staffan Josephsson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

Varför startar Hjärt-Lungfonden en givarpanel?
Vi vill ha en bättre förståelse för hur de personer som väljer att skänka gåvor till forskningen tänker i olika frågor. Vi hoppas också att det kan kännas bra för de som går med i panelen att få vara med och påverka och bidra på fler sätt än genom gåvor. 

Varför ska man gå med i Hjärt-Lungfondens givarpanel? 
Genom att delta i Hjärt-Lungfondens givarpanel kan man hjälpa oss i vårt livsviktiga arbete att besegra hjärt-lungsjukdomarna genom att dela med sig av sina synpunkter. Som panelmedlem får man olika typer av frågor om givande, forskning och hjärt-lungsjukdom.

Vad kommer svaren att användas till?      
Panelens svar kommer hjälpa oss att lära känna våra givare bättre och förstå hur de tänker kring sitt givande och forskningen. Vissa svar kommer också användas för att lyfta våra frågor i media.