Hjärt-Lungfondens givarpanel

Hjärt-Lungfondens givarpanel är en internetbaserad panel där vi bjuder in våra givare för att tycka till om frågor kring forskning, gåvor och hjärt-lungsjukdom.

Det här är givarpanelen

Givarpanelen är en internetbaserad panel bestående av Hjärt-Lungfondens givare. Det är frivilligt att vara med och självklart helt anonymt. Som medlem i panelen får man en enkät via mejl cirka fyra gånger per år. Frågorna handlar om givande, forskning och hjärt-lungsjukdom.

Vi behöver din hjälp

Genom att delta i Hjärt-Lungfondens givarpanel kan du hjälpa oss i vårt livsviktiga arbete att besegra hjärt-lungsjukdomarna. Dina synpunkter hjälper oss att ta bättre hand om våra givare och du är med och påverkar vilka frågor som är viktigast att vi arbetar med. 

Anmäl dig här

Om du inte redan har fått en inbjudan till Hjärt-Lungfondens givarpanel kan du anmäla dig här. Skicka ett mejl med ditt namn, din e-postadress och din adress till  givarpanelen@hjart-lungfonden.se


Vinnare i givarpanelen

Nu har vi utsett nya vinnare i givarpanelen som vinner en fin ljuslykta från Sagaform att lysa upp hösten med.

Många ger en gåva vid jul

Åtta av tio i givarpanelen har bestämt sig eller funderar på att ge en gåva vid jul.

Givarna litar på att pengarna läggs på rätt forskning

Hjärt-Lungfondens givare känner stort förtroende för att gåvorna går till rätt forskning. Statistik från Hjärt-Lungfondens givarpanel visar att 8 av 10 givare litar på att fonden vet var gåvorna gör störst nytta. 20...

Resultat från givarpanelen 3

Åtta av tio deltagare i givarpanelen tror att behovet av gåvor till ideella organisationer kommer att öka i framtiden. Här kan du läsa om några resultat ut senaste givarpanelen.

En av tre känner till risken att drabbas av ny hjärtinfarkt

Givarpanelens deltagare fick i den första panelen svara på vad som är den vanligaste följden av en hjärtinfarkt. Se resultaten från den första panelens svar här.