Engagera dig i Hjärt-Lungfonden!

Hjärt-Lungfonden är en ideell förening med cirka 2 000 medlemmar. Vid det årliga medlemsmötet utser medlemmarna organisationens 50 huvudmän, som i sin tur utser styrelsen.

Bli medlem här

Det årliga medlemsmötet äger rum på våren. En kallelse till våra medlemmar publiceras här på hemsidan och via annons i dagspress, tidigast fyra veckor och senast två veckor före mötet. Som medlem kan du lämna en motion till huvudmannamötet. Skriv din motion och skicka den via post eller mejl till kansliet. För att motionen ska kunna behandlas vid huvudmannamötet måste den ha kommit in till oss senast fyra veckor före mötet.

Läs mer om medlemskap i Hjärt-Lungfonden här.