Bli en Hjärtsäker zon 

Varje år drabbas uppskattningsvis 10 000 personer av hjärtstopp.
Bara 600 överlever. 

Genom att följa standarden Hjärtsäker zon får ni rutiner och
beredskap så att ni är förberedda om ett hjärtstopp skulle
inträffa hos er. Det skapar trygghet för era anställda, gäster
och kunder.

Om Hjärtsäker zon

 

Genom att följa standarden Hjärtsäker zon har ni rutiner och
beredskap så att ni är förberedda om ett hjärtstopp skulle
inträffa hos er.
Det skapar trygghet för era anställda, gäster och kunder.

Bli en Hjärtsäker zon 

Varje år drabbas uppskattningsvis 10 000 personer av hjärtstopp.
Bara 600 överlever. 

Genom att följa standarden Hjärtsäker zon får ni rutiner och
beredskap så att ni är förberedda om ett hjärtstopp skulle
inträffa hos er. Det skapar trygghet för era anställda, gäster
och kunder.

Om Hjärtsäker zon

 

Genom att följa standarden Hjärtsäker zon har ni rutiner och
beredskap så att ni är förberedda om ett hjärtstopp skulle
inträffa hos er.
Det skapar trygghet för era anställda, gäster och kunder.

Varför en Hjärtsäker zon?

Standarden Hjärtsäker zon SS 28 00 00:2015 ger innehavaren av en hjärtstartare de bästa förutsättningarna för att hjärtstartare och beredskap fungerar när den behövs. Standarden är ett stöd för såväl leverantörer som den som äger eller ska köpa en hjärtstartare.

Om standarden

Så blir ni en Hjärtsäker zon

En certifierad instruktör eller utbildare ger er stöd för att kunna agera på bästa sätt om någon drabbas av ett hjärtstopp. Tillsammans med utbildaren lägger ni upp en plan för utbildning, rutiner, placering och skyltning.

Så gör ni

Hjärtsäker zon för dig som utbildar i hjärt-lungräddning

Att hjälpa era kunder att bli en Hjärtsäker zon visar på att ni är en ansvarsfull och seriös leverantör.  Här finns information som hjälper er att förmedla Hjärtsäker zon.

Läs mer