Sök Stora forskningsanslaget 2014

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag är det största i Sverige inom forskningsområdet för hjärt- och lungsjukdomar. Anslaget som är treårigt och på hela 15 miljoner kronor går till en forskare eller forskargrupp som är verksam i Sverige.

Forskning räddar liv, minskar människors lidande och ger oss fler friska år. Den svenska hjärt- och lungforskningen håller en mycket hög internationell nivå och kan bedrivas tack vare generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden från privatpersoner och företag.

En internationell bedömningsgrupp granskar samtliga ansökningar och vid utvärderingen beaktas särskilt originalitet och sannolik klinisk betydelse. Ansökningarna skickas in via fondens webbaserade ansökningssystem på forskningswebben där forskare även hittar mer information om detta anslag och ansökningsförfarandet. 

Ansökan är öppen under tiden 3 februari till och med den 11 mars 2014.