Vi skiljer på medlemskap och månadsgivande

Vi har fått många frågor kring det informationsbrev som vi skickade ut med senaste numret av vår tidning Forskning för hälsa. Här kommer ett förtydligande.

Tidigare har alla våra månadsgivare automatiskt blivit medlemmar, men nu ska vi skilja på månadsgivande och medlemskap. Från och med årsskiftet fortsätter ditt månadsgivande via autogiro som tidigare, men ditt medlemskap upphör. Du behöver bara höra av dig till oss om du vill göra någon förändring i ditt månadsgivande eller om du utöver ditt månadsgivande vill vara medlem.

Månadsgivande

Ditt månadsgivande via autogiro kommer att fortsätta som vanligt. Du kommer att få Forskning för hälsa fyra gånger per år och möjlighet att kostnadsfritt gå på våra populära föreläsningar.

Medlemskap

Som medlem i Hjärt-Lungfonden får du samma förmåner som vid månadsgivande, men har också möjlighet att medverka på det årliga medlemsmötet. Ett medlemskap kostar 300 kronor per kalenderår. Om du utöver ditt månadsgivande vill vara medlem, är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer om medlemskap i Hjärt-Lungfonden

Kontakt
Margareta Öberg, medlemsansvarig
margareta.oberg@hjart-lungfonden.se
08-566 24 201