En av tre har förlorat någon de älskar i hjärt-kärlsjukdom

Mer än var tredje svensk har förlorat någon de älskar till följd av hjärt-kärlsjukdom. Forskningen ger nytt hopp om att vården ska kunna förutse vem som kommer att drabbas.

Skicka en hälsning på Alla hjärtans dag

På tio år har forskningen lyckats minska antalet dödsfall i hjärt-kärlsjukdom med en fjärdedel – men fortfarande dör över 30 000 människor varje år. En ny Sifoundersökning visar att mer än var tredje svensk, 35 procent, har förlorat någon de älskar till följd av hjärt-kärlsjukdom. 

– Hjärt-kärlsjukdom är vår största folksjukdom och skapar stort lidande även för de anhöriga – de flesta känner någon som har drabbats av hjärtinfarkt, stroke eller hjärtstopp. Men tack vare gåvor från svenska folket når forskningen framsteg som kan hjälpa oss att förutsäga och förebygga många hjärtsjukdomar i framtiden, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Ny forskning ger hopp

En studie vid Skånes universitetssjukhus visar att magnetkamerateknik kan användas för att mäta mikrocirkulationen i hjärtmuskeln. En försämrad mikrocirkulation är ett första tecken på hjärtsjukdom och ny teknik kan göra det möjligt med tidigare diagnoser och bättre behandlingar. Tekniken hjälper framför allt diabetesdrabbade och kvinnor med oklar bröstsmärta.

I en annan studie från Uppsala analyserar forskarna blodprov från personer som inom ett halvår efter provtagningen drabbats av sin första hjärtinfarkt. Förhoppningen är att identifiera biomarkörer som förebådar infarkten, med målet att kunna se vem som löper ökad risk att drabbas inom en snar framtid.  

Forskningen kan ge mer tid att leva

Om vi kan förutse vilka som kommer att drabbas av hjärt-kärlsjukdom kan man sätta in behandling och rädda människor från att dö i förtid.

Tack vare stödet från privatpersoner kunde Hjärt-Lungfonden år 2017 dela ut ett rekordstort belopp – över 340 miljoner kronor – till betydande forskningsprojekt. 

Stöd forskningen på Alla hjärtans dag

Skicka en kärlekshälsning till någon på Alla hjärtans dag så stödjer du livsviktig forskning.