Var femte med hjärtinfarkt tar inte ambulans

Nästan var femte person med den allvarligare typen av hjärtinfarkt som tar sig till sjukhuset gör det på annat sätt än i ambulans – i egen bil, i taxi eller till och med till fots. Det innebär att många riskerar att få vård senare än om de hade tagit ambulans.

Forskning visar även att risken för att dö i hjärtinfarkten ökar påtagligt om man inte ringer ambulans.

– Hjärt-kärlsjukdomar skördar flest liv av alla sjukdomar i Sverige och därför är det viktigt att alltid ringa ambulans om man misstänker hjärtinfarkt. Ju snabbare en person med misstänkt hjärtinfarkt får vård desto större är möjligheten att minska skadan på hjärtat, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Ring efter en ambulans 

Varje år drabbas ungefär 30 000 personer i Sverige av hjärtinfarkt. Av dem tog sig många till sjukhus på annat sätt än med ambulans. Nästan var femte som kom till sjukhus med den allvarligare typen av hjärtinfarkt tog sig dit på annat sätt än med ambulans.

Redan i ambulansen kan den drabbade få vård som exempelvis blodproppshämmande behandling.

Större chans till överlevnad

Det är stora skillnader mellan landstingen. I Kronobergs län tog sig 90 procent av de som drabbats av en allvarlig hjärtinfarkt till sjukhus med ambulans. På Gotland var motsvarande siffra bara 70 procent. 

– Svensk forskning visar att en ökande andel av de som avlider i sin första hjärtinfarkt dör i hemmet eller ute i samhället medan allt fler av de som kommer till sjukhus i tid överlever, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Hjärtrapporten 2014

Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport 2014 ger en unik helhetsbild över forskningsframsteg och hjärthälsa i Sverige. Sidorna 25–26 i Hjärtrapporten 2014 handlar om andelen ambulanstransporter vid hjärtinfarkt. Statistiken är hämtad från kvalitetsregistret Swedeheart.