Väntetiden på ambulans ökar

En ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden visar hur länge du får vänta på ambulansen.

I stora delar av landet får man vänta allt längre på ambulansen. Väntetiden skiljer sig också mellan kommunerna – från 7,4 minuter i Tranås till 30,3 minuter i Bjurholm. Det visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden. Snabba insatser är den viktigaste överlevnadsfaktorn för de 10 000 svenskar som varje år drabbas av plötsligt hjärtstopp.

– För den som drabbas av plötsligt hjärtstopp minskar chansen att överleva med varje minut som går. Att ambulansen snabbt är på plats är avgörande, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Läs hela pressmeddelandet