Vad krävs för att rädda fler liv inom hjärtsjukvården?

Stora framsteg har skett inom hjärtsjukvården under de senaste decennierna. Trots det ökar antalet avlidna i hjärtsvikt samtidigt som hjärtinfarkt fortsätter att vara den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Stockholmsområdet är Sveriges mest tätbefolkade region och trots närhet till vård och internationellt renommerad forskning är regionens sjukhus inte bäst i landet på behandling av t ex hjärtinfarkt, enligt Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2012.

Stora utmaningar för hjärtsjukvården

Hjärtsjukvården i Stockholms län står inför stora utmaningar. Det finns mycket som kan förbättras inom hjärtsjukvården men hur detta ska uppnås är en komplex fråga. Vad behöver och kan landstinget egentligen göra för att uppnå bättre resultat i hjärtsjukvården i Stockholm?

För att besvara denna fråga bjöd AstraZeneca tillsammans med Hjärt-Lungfonden, in till ett seminarium med titeln "Vad krävs för att rädda fler liv inom hjärtsjukvården i Stockholm?", den 6 mars. Vid detta seminarium deltog bland andra experter från hjärtsjukvården i Stockholm och beslutsfattare från Stockholms läns landsting, för att tillsammans söka svar på denna fråga.

Lösningar för hjärtsjukvården

Syftet med seminariet var att föra en öppen diskussion kring möjligheter och utmaningar och försöka hitta konkreta lösningar för hjärtsjukvården. Detta är en sammanfattning av de diskussioner som fördes.

Läs sammanfattningen: Vad krävs för att rädda fler liv inom hjärtsjukvården i Stockholm?