Två av tre med diabetes får hjärt- kärlsjukdom.

Många vet inte att diabetes är en riskfaktor för hjärtat och kärlen. Tittar man på statistiken kommer två av tre personer med diabetes drabbas av hjärt- kärlsjukdom. Mer forskning behövs för att hitta sambandet och ge bättre behandling.

Vad är diabetes?

Diabetes är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Hos friska personer, som inte har diabetes, är sockerhalten i blodet balanserad. Produktionen av insulin regleras exakt efter sockerhalten i blodet. Stiger blodsockernivån, till exempel efter en måltid, så sänder de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln en extra dos insulin i blodet. Socker tas upp av kroppens celler från blodet, blodsockret sjunker och balansen återställs. Denna finstämda mekanism fungerar inte vid diabetes. Men orsakerna till den rubbade balansen är olika för olika typer av sjukdomen. De vanligaste typerna av diabetes är typ 1- och typ 2-diabetes.

Hur stor är risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom för den som har diabetes?

Idag har 350 000 svenskar typ 2-diabetes, som innebär en kraftigt ökad risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Två av tre personer med typ 2-diabetes kommer att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Forskningens mål inom 10 år är att förstå sambandet mellan sjukdomarna och på så sätt förhindra uppkomst av hjärt-kärlsjukdom hos personer med diabetes.

Ska jag vara orolig för att min 18-årige son med typ 1-diabetes ska få hjärtinfarkt?

Genom våra forskare vet vi idag att risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är överhängande för alla som har typ 2-diabetes, men även vid typ 1-diabetes finns en risk, även om det dröjer väldigt många år (upp till 40-50 år) för någon med typ 1-diabetes att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Mer forskning krävs för att klarlägga sambanden mellan båda typer av diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Därför har vi startat en kampanj för att få in mer pengar till forskning kring diabetes kopplat till hjärt-kärlsjukdom.

Varför pratar ni bara om diabetes generellt i er tv-reklam? Visst är det stor skillnad på typ 1 och typ 2?

Det stämmer att det är stor skillnad på typ 1- och typ 2-diabetes. Vi har därför valt att i vår övriga kommunikation såsom annonser och pressmeddelanden förtydliga att vi i första hand syftar på typ 2-diabetes.

Nästa stora forskningsgenombrott

Tack vare forskningen har många livsviktiga upptäckter gjorts inom diabetesforskningen. Exempel på det är insulinet, blodsockermätningen och mätinstrument att använda hemma. Framtidens svar på gåtorna om sambandet mellan hjärt-kärlsjukdom och diabetes kan hittas i SCAPIS, det världsunika forskningsprojektet som leds av Hjärt-Lungfonden och de stora universitetssjukhusen. I projektet undersöks 30 000 personer för att bygga upp en kunskapsbank som blir en unik källa för forskare många år framöver.

Var med och skapa nästa genombrott - ge en gåva till forskningen!

Aktuell forskning om diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Ladda ner vår kostnadsfria skrift om diabetes.