Två av tre dör i hjärtinfarkt innan de kommer till sjukhus

Nästan två tredjedelar, 63 procent, av de som dör av hjärtinfarkt avlider innan de kommer till sjukhus. Mer forskning behövs för att veta vilka som löper störst risk att drabbas, och fler skulle överleva hjärtinfarkten om de fick vård snabbare.

-Många väntar med att larma eller tar sig till sjukhus trots att det är livsviktigt att kunna påbörja behandlingen så tidigt som möjligt. Den som känner symptom på hjärtinfarkt ska genast ringa efter ambulansen, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Varje år dör cirka 8 500 personer till följd av en hjärtinfarkt. Av de personer som dog i hjärtinfarkt 2010–2012, avled 63 procent innan de hunnit komma till sjukhus. Det visar nya beräkningar som Hjärt-Lungfonden har gjort av uppgifter från Socialstyrelsen.

Förebyggande behandling nästa mål

– Forskningsframsteg som propplösande medicin och ballongvidgning har bidragit till att fler överlever en hjärtinfarkt när de väl kommer till sjukhus. Nu behöver vi också forska mer om vem som riskerar att bli sjuk innan personen drabbas så att vården kan sätta in förebyggande behandling i tid, säger Jan Nilsson, ordförande för Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Hjärt-Lungfondens mål är att halvera antalet som drabbas av hjärtinfarkt, öka antalet överlevande och ge fler friska år. Därför samlar Hjärt-Lungfonden in pengar under mars och april till forskning om hjärtinfarkt.

Stöd forskningen om hjärtinfarkt.

Läs mer om aktuell hjärtforskning.