Turné ska sprida kunskap om ärftligt högt kolesterol (FH)

Den som har en familjemedlem som drabbats av hjärt-kärlsjukdom före 60 års ålder, och dessutom har högt kolesterol, kan vara drabbad av familjär hyperkolesterolemi (FH). Nu drar Hjärt-Lungfonden ut med turnén ”Kolla kolesterolet” för att sprida kunskap om FH och erbjuda gratis kolesteroltest.

Testa ditt kolesterol

Har du ärvt ditt höga kolesterol? Här kan du göra ett test och få råd kring vård.

Omkring 50 000 svenskar bär på FH – en genetisk sjukdom som ger högt kolesterol och kraftigt ökad risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Trots att FH är så vanligt har få hört talas om sjukdomen och knappt fem procent av de drabbade har fått diagnos.

-Med turnén ”Kolla kolesterolet” vill Hjärt-Lungfonden nå ut till allmänheten och hjälpa fler personer med FH att få en diagnos. Forskningen visar att om vi hittar en person, kan vi hitta fler inom samma familj. Ju fler vi hittar, desto fler liv kan vi förlänga,
säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden.

Datum och turnéstopp

2-4/6, Stockholm,
Biblioteksgatan 32

9-11/6, Umeå 

Tider:
Torsdag 12-18
Fredag 12-18
Lördag 11-17.

Mer information om Umeå kommer inom kort. 

Tidig diagnos vid FH räddar liv

Familjär kolesterolemi FH innebär att leverns förmåga att bryta ned det onda LDL-kolesterolet är nedsatt. Det höga kolesterolet kan leda till hjärtinfarkt, stroke eller kärlkramp. En en sund livsstil räcker inte för att sänka värdena som är förhöjda redan vid födseln. Får man diagnosen finns det behandling så att den som drabbas kan leva ett normalt liv. Det är därför viktigt med tidig diagnos och ökade kunskaper. 

Turné med gratis kolesteroltest

Med start den 14 april ger sig Hjärt-Lungfonden, i samarbete med läkemedelsföretaget Sanofi, ut på turnén ”Kolla kolesterolet”. Vi kommer att besöka sex städer från Umeå i norr till Malmö och erbjuda gratis kolesteroltest som tillsammans med några frågor om personens sjukdomshistoria kan avgöra om de bör söka sjukvård för att utreda om de har FH. 

Mer läsning

Följ turnén på #kollakolesterolet

Läs om Camilla som fick diagnosen FH vid 43 års ålder.