Tre av fyra får hjärt-lungräddning i väntan på ambulans

Det tar allt längre tid innan ambulansen är på plats när någon drabbas av hjärtstopp. I stället räddas nu allt fler av människor som kan hjärt-lungräddning.

Hela 73 procent av de som drabbades av hjärtstopp under 2012 fick hjärt-lungräddning innan ambulansen kom till platsen. Andelen har ökat kraftigt sedan 1992, då bara 40 procent fick hjälp.

Snabb hjärt-lungräddning viktig

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp och ca 500 av dem överlever. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva. Hjärt-lungräddningen kan också bestå av bröstkompressioner och mun-till-mun-andning. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning kan många liv räddas.


Ambulansen dröjer allt längre

Samtidigt som allt ingriper tar det allt längre tid innan ambulansen är på plats vid ett hjärtstopp. I snitt dröjde det 10 minuter för ambulansen att komma fram under förra året. Tio år tidigare låg mediantiden på 6 minuter. 

– Eftersom varje minut räknas vid hjärtstopp är det en oroväckande utveckling att det tar allt längre tid för ambulansen att rycka ut. Vi behöver hjälpas åt för att kunna rädda livet på fler som drabbas av plötsligt hjärtstopp, säger Staffan Josephson genheralsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Nyhetsmorgon om hjärtstartare

Här kan du se ett klipp från Nyhetsmorgon i TV4, den 26 november där Jacob Hollenberg, hjärtläkare och och arbetsgruppsordförande för Svenska HLR-rådet beskriver hur en hjärtstartare fungerar.

Läs mer om Hjärtsäkra Sverige.
Fakta om plötsligt hjärtstopp.
Ladda ner vår app Rädda hjärtat.