Tillsammans räddar vi liv

Forskning är livsviktigt. Med gemensamma krafter kan vi verkligen förändra livet för stora delar av befolkningen, unga som äldre, som är drabbade av sjukdom i hjärta, kärl och lungor.

 I Sverige är 1,4 miljoner personer drabbade av hjärt-kärlsjukdom. Ytterligare 1 miljon är sjuka i luftvägar och lungor. Vi bor i ett litet land där snart sagt samtliga av oss känner någon som har insjuknat i hjärtinfarkt, stroke eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. När en enda person får hälsan eller livet tillbaka är det fantastiskt, och det påverkar även tillvaron för så många andra: Nära och kära, skol- och arbetskamrater och alla andra i omgivningen.

Hjärt-Lungfondens forskning räddar liv

Tillsammans räddar vi liv, och det gör vi med hjälp av den enastående forskning som bedrivs i Sverige. I dag kan Hjärt-Lungfonden finansiera cirka 250 forskningsprojekt tack vare alla gåvor från privatpersoner och företag. Vår uppgift är att samla in och ge forskningspengar till framstående forskare som vill undersöka och lösa gåtorna bakom sjukdomarnas uppkomst. Vi prioriterar forskning som kan komma till klinisk nytta, det vill säga att resultatet snabbt når ut till sjukvården och de patienter som berörs. Varje år sänder våra forskare in rapporter om hur deras projekt skrider framåt. I Forskningsrapporten 2013 informerar vi om ett antal upptäckter och handfasta resultat som gjordes under förra året. Vi gör detta eftersom det är så viktigt att visa dig som håller skriften i din hand, att forskningen gör skillnad och att den räddar liv.

Antalet döda i hjärtinfarkt minskar

Ett av våra högprioriterade områden är akut hjärtinfarkt och målet är att halvera antalet akuta hjärtinfarkter på tio år. Under den senaste tioårsperioden har antalet personer som dör i akut hjärtinfarkt minskat med 36 procent. Under 2002 dog 13 000 personer i akut hjärtinfarkt, 2011 avled 8 500 personer.