Stroke golvade mig. Nu är jag tillbaka.

Vill du ge strokedrabbade chansen att kunna resa sig snabbare? Med din gåva gör du det möjligt!

Ge din gåva här

Vad är stroke?

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Var sjuttonde minut drabbas någon i Sverige. Symptomen kommer ofta blixtsnabbt och inte sällan helt utan förvarning. Livet förändras på en millisekund. 

Bli den du var. Snabbare.

Forskarna är nära flera genombrott som kan vara helt avgörande för att hjälpa strokedrabbade tillbaka till ett friskt liv. Bland annat har de hittat en ny substans som vidgar det skadade kärlet och ökar syretillförseln till hjärnan. På så sätt kan man minska hjärnskadan – och hjälpa den drabbade att tillfriskna betydligt snabbare.

Så kan du stödja forskningen om stroke

Läs mer om stroke