Tidig KOL-diagnos räddar liv

Åtta av tio som är drabbade av sjukdomen KOL har inte fått diagnos, trots att sjukdomen kan upptäckas genom ett enkelt test. Fler än 400 000 svenskar lever med KOL utan att få behandling, enligt beräkningar från Hjärt-Lungfonden.

− KOL är den enda dödliga folksjukdom i vilken dödligheten fortfarande ökar. Men för dem som tidigt får sin diagnos kan sjukdomsförloppet bromsas, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet och vice ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Under juli och augusti uppmärksammar Hjärt-Lungfonden KOL och samlar in pengar för att finansiera forskningsprojekt kring KOL. Hjärt-Lungfonden vill på sikt halvera antalet dödsfall i sjukdomen.

Hjärt-Lungfondens pressmeddelande: "Tidig diagnos räddar liv: Åtta av tio KOL-drabbade saknar diagnos"