Testa dina lungor gratis

Hjärt-Lungfondens arbete med att uppmärksamma vikten av att testa lungfunktionen på rökare och tidigare rökare sker i samarbete med läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim.

I Rinkeby-Kista röker mer än var fjärde man. På Ekerö är det däremot bara var tjugonde man som röker. Även bland kvinnorna röker betydligt fler i Rinkeby-Kista än på Ekerö, men skillnaden är inte lika markant som bland männen.

Lördag den 29 september klockan 10.00-14.00 kommer utbildad flerspråkig vårdpersonal att utföra kostnadsfria spirometritester på Rinkeby torg. Det kommer även att hållas föreläsningar på torget om KOL på olika språk. Välkomna!

Hjärt-Lungfonden har som mål att halvera antalet dödsfall i sjukdomen och stödjer därför forskningen om KOL.

Tv-inslag: I områden med utbredd rökning ligger dödligheten i KOL långt över riksgenomsnittet. Trots detta testas alltför få patienter. Det är hög tid att politikerna tar sitt ansvar anser vi.