Testa din lungkapacitet på Spirometridagen!

Blir du plötsligt andfådd av den korta promenaden till tunnelbanan? Är den där hostan du har dragits med sedan i våras märkligt envis? Ta då chansen att testa lungorna på Spirometridagen på Stockholms Centralstation den 2 och 3 oktober!

Lungsjukdomarna KOL och astma tillhör våra största folksjukdomar. Det enda sättet att upptäcka KOL är att mäta lungornas kapacitet genom ett utandningstest, så kallad spirometri. Spirometri används också vid diagnos av astma. Vid både KOL och astma är tidig diagnos viktigt för att kunna sätta in rätt behandling och förebyggande åtgärder. 

Många lever med lungsjukdomar utan att ha fått någon diagnos och ett viktigt syfte med lungtestardagen är att fånga upp personer med förstadiet till KOL. Har du inte möjlighet att komma förbi kan du boka in ett besök hos din närmaste vårdcentral för att testa lungorna.

Hjärt-Lungfonden på plats

Ett annat mål är att informera allmänheten om lungsjukdomar, riskerna med rökning och vad man kan göra för att minska skadliga effekter på hälsan orsakade av luftföroreningar i inomhus- och utomhusluft. 

Alla över 16 år erbjuds att testa sin lungfunktion genom spirometri. Mätningarna utförs av erfaren sjukvårdspersonal och läkare finns på plats för att bedöma resultaten. Bakom evenemanget står Centrum för Allergiforskning vid Karolinska Institutet i samarbete med Hjärt-Lungfonden och Centrum för Arbets- och Miljömedicin.

Välkomna förbi!

Datum: torsdag till fredag 2-3 oktober
Tid: klockan 08.00-18.00
Plats: Centralhallen, Stockholms Centralstation
Kostnad: Gratis

Läs mer om Spirometridagen