Testa din lungkapacitet

I samband med världsspirometridagen den 27 juni finns Hjärt-Lungfonden på plats på Stockholms Centralstation tillsammans med Centrum för Allergiforskning (CfA). Vi erbjuder alla som har vägarna förbi, möjlighet att testa sin lungfunktion med hjälp av så kallad spirometri.

Syftet med det återkommande evenemanget är att fånga upp personer med förstadiet till lungsjukdomen KOL, men också att informera allmänheten om lungsjukdomar som astma och riskerna med rökning.

- Detta är en unik satsning för att hitta personer som lever med lungsjukdomar utan att ha fått någon diagnos. Genom att låta många människor få möjlighet att testa sig på en allmän plats hoppas vi öka kännedomen om astma, KOL och andra lungsjukdomar, säger professor Kjell Larsson, verksam vid Centrum för Allergiforskning och vice ordförande för Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Datum: onsdag den 27 juni
Tid: klockan 08.00-18.00
Plats: Centralhallen, Stockholms Centralstation
Kostnad: Gratis

Personer mellan 13 och 18 år får göra testet i sällskap av målsman.

Det kommer att finnas åtta testbås på Centralen, bemannade av sjuksköterskor och annan kunnig personal. Medicinsk personal bedömer testresultaten och ger råd direkt på plats. Personer med resultat som kräver ytterligare kontroll får ett brev med information som han eller hon kan ta med till sin vårdcentral.

Läs mer