Tbc – världens mest spridda infektionssjukdom

Idag skriver DN om en skola i Stockholm där över 300 elever nyligen har testats för tuberkulos, en smittsam sjukdom som främst angriper lungorna.

När Hjärt-Lungfonden bildades i början av 1900-talet hette vi Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos. Tack vare forskningen och våra insatser sjönk antalet insjuknade i tuberkulos i Sverige dramatiskt.

Idag, över hundra år senare, upptäcks cirka 600 nya tbc-fall per år. Samtidigt är det den mest spridda smittsamma infektionssjukdomen i världen. Hos Smittskyddsinstitutet kan du läsa den senaste statistiken över tbc-fall i Sverige.

Ingen med diagnosen tbc

Eleverna på Örbyskolan i Stockholm har friskförklarats. Sammanlagt testades 337 barn, vilket är en av de största kollektiva testningar som gjorts i Stockholms län.. Du kan läsa hela artikeln på dn.se.

Forskning om tbc

Det har gått mer än 40 år sedan någon ny tbc-medicin blivit tillgänglig för patienter. Samtidigt är utvecklingen av nya vacciner en världsomfattande och trängande prioritet. Vårt mål är att ta fram metoder för bättre diagnostik och behandling, samt att utveckla ett nytt vaccin.

Här nedan kan du läsa mer om sjukdomen tuberkulos, om forskningen och var vi står idag. Läs också Evas gripande berättelse om hur hon var med och kämpade mot tbc på fyrtiotalet.