Tack för ditt livsviktiga stöd!

Som ett tack för att du deltagit i Motionsplatsens tävling Hjärtslaget får du här ett diplom att ladda ner.

Ladda ner ditt diplom och sätt upp på väggen. Din/er medverkan i tävlingen Hjärtslaget har bidragit till livsviktig forskning. Stort tack från oss på Hjärt-Lungfonden!

Ladda ner diplom här!