Tack för ditt stöd under 2014!

Under 2014 har ditt och andras stöd till Hjärt-Lungfonden gjort stor skillnad i kampen mot våra största folksjukdomar.

Här är några exempel på framsteg och upptäckter under året och vad gåvorna använts till:

  • Över 250 forskningsprojekt inom hjärt-, kärl- och lungsjukdomar har fått stöd med hjälp av era gåvor.
  • Det unika forskningsprojektet SCAPIS har startat upp på en andra ort och hunnit undersöka 1 000 personer.
  • En ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden visar att antalet dödsfall i stroke minskat med 24 % på tio år. Minskningen beror till stor del på att framsteg inom strokeforskningen har lett till bättre kvalitet i vården.
  • Forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden visar att sömnapné, andningsuppehåll under sömnen, vanligare än man tidigare trott.
  • Hjärt-Lungfonden har rapporterat om forskning som visar att allt fler unga vuxna drabbas av hjärtsvikt och att det är en grupp som underbehandlas. 
  • Forskare med stöd av Hjärt-Lungfonden har under året utvecklat en metod att genom ultraljudsundersökning av handleden upptäcka kärlförändringar som är en riskmarkör för hjärt-kärlsjukdomar.
  • Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner delades ut till ett projekt som ska ge ett vaccin mot hjärtinfarkt och stroke.
  • Ny forskning  visar att fler njursjuka som haft hjärtinfarkt bör behandlas med blodförtunnande läkemedel eftersom det minskar risken att drabbas av en ny hjärtinfarkt eller stroke. 
  • Svensk forskning med stöd från Hjärt-Lungfonden visar att det finns goda möjligheter att förbättra överlevnaden hos barn med svåra hjärtfel genom att de får diagnos redan i magen.