Tack för din gåva!

Den 17 december summerar vi årets gåvor men redan nu har 122 miljoner kronor delats ut till svenska forskningsprojekt. Forskning som ska rädda liv genom att utveckla behandlingar och metoder till hjälp för människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

– Vi finansierar bland annat ett intressant projekt om hur ny, avancerad bildteknik gör det möjligt att undersöka hur skadan på hjärtat vid en infarkt kan minskas. Ett annat forskningsprojekt syftar till att ta fram ett mer effektivt tuberkulosvaccin, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige i dag. Hela 1,4 miljoner är drabbade. Ytterligare en miljon människor är sjuka i luftvägar och lungor. I första hand stöttar Hjärt-Lungfonden forskning med klinisk relevans. Det betyder att forskningen ska kunna omsättas i vården så snart som möjligt.

Från gåva till forskning

Hjärt-Lungfondens Forskningsråd bedömer tusentals forskningsansökningar varje år och föreslår vilken forskning som ska tilldelas pengar. Därefter fattar styrelsen beslut. Forskningsrådet består av 21 experter från hela landet. Tack vare alla gåvor från svenska folket kan Hjärt-Lungfonden löpande ge stöd till cirka 250 forskningsprojekt.