Svenskar underskattar risken att drabbas av ny hjärtinfarkt

Bara var fjärde svensk, 26 procent, känner till att den vanligaste konsekvensen av en hjärtinfarkt är att man löper större risk att drabbas igen, men lever vidare utan märkbara men.

En ny Sifoundersökning visar att få svenskar känner till att den som drabbas av hjärtinfarkt riskerar att drabbas på nytt. Bara var fjärde person svarade att den vanligaste risken vid hjärtinfarkt är att man riskerar att få en ny infarkt.

– Många vet inte att den som överlever sin hjärtinfarkt har inflammation kvar i kärlen och fortfarande är hjärtsjuk. Det här är kunskap som är livsviktig att sprida – så att den som får en infarkt kan slippa att drabbas igen, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Fyra av tio svenskar, 39 procent, tror – felaktigt – att hjärtinfarkt oftast leder till fysiska konsekvenser. 26 procent av svenskarna känner till att den vanligaste konsekvensen är att man lever vidare utan märkbara men, fast med en högre risk att drabbas igen. 21 procent tror att psykiska konsekvenser är vanligast. Bara 3 procent tror att den vanligaste konsekvensen är omedelbart dödsfall, vilket är den näst vanligaste konsekvensen av en hjärtinfarkt.

Hjärtforskning räddar liv

Tack vare hjärtforskningen minskar dödligheten. En 65-åring som 1980 skulle ha avlidit i hjärtinfarkt kan i dag överleva och leva minst tolv år till. Hjärt-kärlsjukdom är dock fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige för både män och kvinnor. Varje år drabbas 30 000 svenskar av akut hjärtinfarkt och 8 000 dör.

– Med forskningens hjälp kan vi hitta de som riskerar att få en hjärtinfarkt innan sjukdomen slår till. Då kan vi rädda ännu fler liv och förhindra livslång hjärtsjukdom, säger Staffan Josephson.

Hjärt-Lungfonden vill med hjälp av forskningen hitta nya behandlingar mot hjärtinfarkt för att halvera antalet drabbade, öka antalet överlevande och ge fler friska år. Därför samlar Hjärt-Lungfonden in pengar under mars och april till forskning om hjärtinfarkt.