Svenskar har högt förtroende för forskning

Förtroendet för våra forskare är högt i Sverige. Det visar en ny opinionsundersökning – VA Barometern – som Vetenskap och Allmänhet publicerade nyligen.

Enligt undersökningen har 86 procent av svenskarna stort eller mycket stort förtroende för forskare vid våra universitet och högskolor. Det är en liten ökning från förra året då siffran var 77 procent.

Medicin anses vara mest vetenskapligt av alla forskningsområden. Resultatet av undersökningen visar också på ett starkt stöd för den registerbaserade forskning som syftar till att förbättra människors hälsa.

En klar majoritet av de tillfrågade i undersökningen vill också kunna ta del av forskningsresultat omgående. Ålderskategorin 45-59 år vill i högre utsträckning sprida forskningsresultat direkt medan äldre vill vänta.

Det finns också ett starkt stöd för statliga forskningssatsningar i Sverige. Under 2012 har både regeringens och oppositionens positiva inställning till forskning fått stort utrymme i den offentliga debatten, vilket kan ha påverkat svaren i undersökningen.

VA:s Barometer genomfördes för tionde året i rad och bygger på cirka 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten i åldern 16-74 år.

Läs mer om VA Barometern: www.v-a.se