Svenska register viktiga för forskningen

En utökad satsning på register och databaser för forskningen kan spara liv och pengar till samhället. Sverige har stora möjligheter att skapa kunskap och förbättra vården genom våra kvalitetsregister som är unika i sitt slag.

Tidskriften The Lancet presenterade nyligen resultat från svensk och brittisk forskning som på ett tydligt sätt visar på den unika möjlighet vi har i Sverige att skapa kunskap och förbättra vården genom våra kvalitetsregister. Tack vare kvalitetsarbete och uppföljning via registret Swedeheart har vi i Sverige idag en mycket god hjärtsjukvård. Dödligheten i hjärtinfarkt 30 dagar efter insjuknande var nästan 30 procent lägre i Sverige jämfört med i England.

Förslag på minskad satsning på register

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 22 januari lyfter en rad hjärtläkare och – forskare ett varningens finger för att Riksrevisionen i en rapport före jul flaggade för framtida minskade satsningar på Sveriges kvalitetsregister. Forska! Sverige och Hjärt-Lungfonden delar i högsta grad den oron, som vi befarar kan leda till att utvecklingen av svensk sjukvård stagnerar, bland annat inom hjärtområdet. 

Satsningen på register bör öka

Forska!Sverige och Hjärt-Lungfonden argumenterar istället för en utökad satsning på nationella databanker och register. Staten bör, tillsammans med landstingen, avsätta ytterligare medel för utbyggnad av de svenska kvalitetsregistren, som är unika i världen. En sådan satsning skulle kunna ge ovärderliga resultat i form av sparade liv och samhällskostnader.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!
SverigeStaffan Josephson, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden