Hjärt-Lungfonden ger 205 miljoner till forskningen

Hjärt-Lungfonden delar i år ut 205 miljoner kronor till svensk forskning, en ökning med 23 miljoner från förra året.

– Tack vare Hjärt-Lungfondens givare kan vi dela ut hela 205 miljoner kronor bara i år. Vårt stöd till Sveriges främsta forskare förbättrar möjligheterna att rädda och förlänga liv, säger Staffan Josephson, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Under de senaste åren har den medicinska forskningen gjort många framsteg som har stor betydelse för vården av patienter med sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. De kunskaper vi har i dag om riskfaktorer, vård och behandling är till stor del resultat från tidigare forskning.  

Hjärt- och lungforskningen behöver mer resurser

Trots att Hjärt-Lungfonden delar ut 205 miljoner kronor under 2013 räcker pengarna bara till att stödja 17 procent av det forskarna behöver medel till. Det finns fortfarande många utmaningar kvar för forskningen, bland annat att identifiera vilka personer som riskerar att drabbas av sjukdom.

– Forskningen förbättrar ständigt möjligheterna att rädda och förlänga liv. Det är mycket glädjande att Hjärt-Lungfonden ökar utdelningen till forskningen, men det behövs ännu mer resurser för att lösa de frågor som återstår, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Visste du att?

  • Hjärt- och lungsjukdomar skördar i dag flest liv av alla sjukdomar i Sverige.
  • 1,4 miljoner svenskar beräknas lida av hjärt-kärlsjukdom. Ytterligare 1 miljon människor är sjuka i luftvägar och lungor.
  • Hjärt-Lungfonden är den enskilt största finansiären av oberoende hjärt-lungforskning i Sverige. 
  • Varje år finansierar Hjärt-Lungfonden cirka 250 löpande forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet.  
  • Alla forskningsansökningar behandlas noggrant av Hjärt-Lungfondens Forskningsråd som består av 20 experter från hela landet. 

Läs mer

Läs om några forskare som fått anslag och deras projekt här.
Forskningsrapporten 2013.
Mer om aktuell hjärt-lungforskning på vår webbplats.