Svensk standard för hjärtsäkra platser på väg

För att underlätta för de som vill skaffa en hjärtstartare ska Hjärtsäkra platser få en standard och definition.

En kommitté med personer från SIS Swedish Standards Institute och Hjärt-Lungfonden arbetar med att skapa en definition om vad en hjärtsäker plats är och ta fram krav och rekommendationer för utbildning, underhåll, tillgänglighet och ansvar för de som har en hjärtstartare. Syftet är underlätta för den som vill skaffa en hjärtstartare till exempelvis sin arbetsplats. 


Kommitténs ordförande Anna Fredholm är också projektledare för Hjärtsäkra Sverige.

Varför vill Hjärt-lungfonden göra det här?
-Varje år drabbas 10000 personer av hjärtstopp och bara 500 överlever, så behöver det inte vara. Med en svensk standard som beskriver hur man får en hjärtsäker miljö, underlättar vi för alla i beslutet att köpa hjärtstartaren och att utbilda sig.  

När tror du att standarden kan vara klar?
-Hjärt-Lungfonden jobbar idag med så kallade hjärtsäkra zoner, vilket är en certifiering. I arbetet tar vi utgångspunkt i det vilket kommer påskynda arbetet, som jag hoppas blir klart under 2014. 

På de flesta arbetsplatser och allmänna platser finns brandsläckare men inte hjärtstartare. Varför är det så?
-Idag finns det en brandskyddslag, men ingen lag om hjärtstartare. Varje år omkommer ca 130 personer i bränder och vi står inte och väntar på brandkåren om det brinner. Varför vänta på ambulansen när du kan rädda ett liv med hjärt-lungräddning och hjärtstartare? Det finns ett förslag på en lag för hjärtstartare och vi på Hjärt-Lungfonden arbetar med att påverka beslutfattarna. Alla kan hjälpa till och kräva hjärtstartare på de platser som det finns många människor