Svensk forskning kan ge bättre behandling av hjärtinfarkt

En ny metod att stoppa ett försämrat blodflöde i kroppen ger hopp om bättre behandling av hjärtinfarkt.

Forskare vid Karolinska Institutet med stöd från Hjärt-Lungfonden har tagit fram en ny metod för att stoppa ämnen som drar samman blodkärlen i kroppen. Det innebär att man förbättra möjligheten att förebygga och behandla hjärtinfarkt.

 – Det finns goda möjligheter att stoppa ett försämrat blodflöde vid hjärt-kärlsjukdom med substanser som blockerar kärlsammandragande ämnen och ökar halten av kväveoxid. Våra tidiga undersökningar har gett lovande resultat, säger John Pernow, professor i kardiologi vid Karolinska Institutet.

Behandlingarna har testats på patienter med hjärt-kärlsjukdom och diabetes som löper stor risk att drabbas av hjärtinfarkt. Resultaten visar att blodkärlsfunktionen kan förbättras men fortsatta studier krävs för att metoden ska kunna användas i vården. En sådan utveckling förutsätter större kliniska studier som kräver stora ekonomiska resurser.

Läs mer om hjärtinfarkt på våra sjukdomssidor.
Läs mer om forskningen om hjärt-kärlsjukdomar.

- Forskningens mål inom 10 år är att hitta ny behandling för att halvera antalet drabbade, öka antalet överlevande och ge fler friska år.